13 de juliol 2009

Cadàver 1

A qui se li acut
-desgraciat-
creuar l'asfalt
mirant
lletra impresa

09 de juliol 2009

Benaquisme

2 m. Tendència d'un polític a adequar la massa corporal a l'amplada de la poltrona que ocupa. Normalment implica l'eixamplament de certes parts corporals, com el cul, fins a mides espectaculars.
1 m. Comportament polític que tendeix a l'acaparament d'honors i glòries innecessàries.